Pediatria (Neonatologia)

Presentació

L’àrea maternoinfantil agrupa els serveis d’Obstetrícia i Neonatologia.

Dona assistència des de l’any 1971 a tota la població d’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat. L’àrea ha experimentat canvis estructurals i assistencials notables en els darrers anys, que inclouen la inauguració de la nova unitat de Neonatologia, i s’ha situat entre els millors serveis dels hospitals del seu nivell. Actualment atén al voltant de 1.500 parts l’any i ofereix una atenció individualitzada i personalitzada on la pacient i la família són el centre de la feina. Garanteix la qualitat en els processos assistencials i una pràctica basada en l’evidència científica.

La ubicació en una mateixa planta de tota l’àrea d’Embaràs i Naixement permet resoldre amb gran rapidesa qualsevol eventualitat sense que calguin trasllats de la mare i el nadó. Això ha permès guanyat en funcionalitat i eficiència per oferir un millor servei.

L’àrea de Neonatologia disposa d’una unitat de cures intermèdies amb capacitat per atendre fins a 6 nadons a partir de 1.500 g i 32 setmanes de gestació. Està equipada amb 2 incubadores, 2 bressols tèrmics, 1 incubadora de trasllat, 3 unitats de fototeràpia, equips de monitorització neonatal per a cada nadó ingressat, 1 dispositiu per subministrar ventilació mecànica i 1 per a pressió positiva contínua a les vies respiratòries (CPAP). També disposa de 2 punts de reanimació neonatal, 1 consulta externa per dur a terme el seguiment de determinades patologies i 1 “sala lactari” per donar suport específic i qualificat a l’alletament matern. Les cures bàsiques del nadó es realitzan a la mateixa habitació de la mare.

La unitat és de portes obertes per als pares, avis i germans sense restricció d’horari de visites.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Cap de servei

 • Enrique Manuel Rodriguez Alhama

  pediatria hgh

  cap de servei d'atenció especialitzada

Membres
 • Susana Ruiz Garcia Diego

  pediatria hgh

  metge/ssa especialista

 • Daniel Porcar Farran

  pediatria hgh

  metge/ssa especialista

 • Alberto Batista Muñoz

  pediatria hgh

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Unitats i prestacions

Per processos:

Hospitalització:
 • Unitat 12. Ingrés del nadó a l’habitació de la mare, on es fan totes les cures i controls propis del nadó sa.
 • Unitat neonatal. Atès el perfil assistencial de la unitat, les patologies assumides més freqüents són:
  • Sospites d’infecció amb estabilitat clínica
  • Destret respiratori lleu-moderat que no necessiti ventiloteràpia invasiva
  • Icterícies que no requereixin exanguinotransfusió
  • Prematuritat moderada (>32 setmanes de gestació) i pes (>1.500 g)
  • Retard de creixement intrauterí
Ambulatòria:

Disposem d’una consulta externa per al control i seguiment de determinades patologies de nadons de risc, el seguiment de l’alta precoç, el lliurament de resultats pendents a l’alta, així com el suport a l’alletament matern.

Urgències:

S’atenen les possibles urgències neonatals (en la primera setmana de vida).
El centre no disposa d’urgències pediàtriques. Les que eventualemt es puguin atendre es derivaran a l’àrea de salut bàsica (ABS) o a l’hospital d’aguts de referència segons procedeixi.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Malalties i procediments

 • La cartera de serveis de patologies assumibles són:

  • Nadons amb factors de risc d’infecció: control clínics i/o analítics.
  • Fills de mare diabètica pregestacional o gestacional insulinitzada: controls de glucèmia i altres possibles complicacions.
  • Poliglobúlia parafisiològica: tractament i control de possibles complicacions.
  • Nadons prematurs moderats (edat gestacional d’entre 32 – 36,6 setmanes).
  • Hipoglucèmies.
  • Diagnòstics prenatals o antecedents que necessiten monitorització i/o exploracions complementàries durant l’ingrés hospitalari.
  • Risc d’infeccions de transmissió vertical (VIH, HBsAg, VHC, lues, Chagas).
  • Icterícia que necessita fototeràpia simple.
  • Reingrés del nadó per reingrés matern quan la mare es pugui fer càrrec del nadó.
  • Fills de mare sense control gestacional / sociopaties.
  • Acidosi fetal asimptomàtica o amb encefalopatia lleu.
 • Data d'actualització 01.01.2024

Investigació

Al 2022 hem estat acreditats per participar com a col·laboradors en un estudi d’investigació: “Evaluación del impacto del tipo de probiótico, tipo de parto y tipo de lactancia en recién nacidos tras parto disbiótico sobre la evolución de la microbiota intestinal”.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Docència

 • Formació de grau: formació d’estudiants d’Infermeria.
 • Formació continuada externa/interna: dos curs acreditats per la Sociedad Española de Neonatología (SENeo) de reanimació cardiopulmonar neonatal completa (1 destinat a formació de LLIR i 1 destinat a reciclatge del personal assistencial de l´àrea maternoinfantil: infermeres i llevadores).
 • Participació en el programa de sessions de l´àrea materno-infantil amb formació de MIR i estudiants de medicina i infermeria.
 • Data d'actualització 01.01.2024

 • COMPARTIU