Psiquiatria i Psicologia

Presentació

El Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari Integral (CSI) té una activitat assistencial centrada en la realització d’interconsultes a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi (HSJDMB), l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH) i l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet (HSS), així com en la intervenció en programes específics de Psiquiatria d’enllaç a través de consultes externes.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Monica Prat Galbany

  psiquiatria hgh

  cap de servei d'atenció especialitzada

Membres
 • Ferran Vilalta Abella

  psiquiatria hgh

  metge/ssa especialista

 • Javier Tinoco Closa

  psiquiatria hgh

  metge/ssa especialista

 • Montserrat Vacas Moreira

  psiquiatria hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

 • Interconsulta als pacients hospitalitzats a l’HSJD, l’HGH i l’HSS.
 • Suport al servei d’Urgències de l’HSJDMB i l’HGH de pacients amb psicopatologia específica.
 • Programa d’alcoholisme. Atenció integral al pacient amb dependència de l’alcohol i patologia orgànica avançada (avaluació psiquiàtrica, psicològica, teràpia grupal, avaluació neuropsicologia, suport de treball social i seguiment mèdic).
 • Programa de Consultes Externes per a pacients amb símptomes psiquiàtrics i patologia mèdica associada (VIH, Trastorn neurològic).
 • Programa de Consultes Externes per a pacients embarassades amb clínica psiquiàtrica.
 • Programa de Psicogeriatria a l’HSS i al HSJDMB (consulta externa al dispositiu EAIA i suport als pacients ingressats al HSH).
 • Abordatge psicoterapèutic del pacient neurològic funcional.
 • Dessensibilització sistemàtica a la fòbia de la pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP).
 • Atenció individualitzada i grupal a pacients amb fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple.
 • Suport psicoterapèutic a la mort perinatal.
 • Suport a la Unitat del Dolor de l’HSJDMB.
 • Abordatge psicoterapèutic de pacients amb malaltia intestinal crònica.
 • Avaluació psiquiàtrica i psicològica de pacients tributaris a cirurgia bariàtrica.
 • Teràpia grupal pre i post cirurgia bariàtrica.
 • Teràpia grupal per a pacients amb VIH.
 • Teràpia grupal per pacients amb diabetis.
 • Teràpia grupal multifamiliar per a pacients tributaris de tractament renal substitutiu.
 • Teràpia grupal per a pacients afectes de Malaltia de Parkinson.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

 • Col·laboració amb la Unitat de Trastorns del moviment.
 • Programa de Psicogeriatria.
 • Col·laboració amb la Unitat de Trastorns del son
 • Teràpia grupal com a eina terapèutica en un hospital general.
 • Teràpia virtual com a eina terapèutica en un hospital general.
 • Programa d’Alcoholisme.
 • Programa de VIH.
 • Col·laboració amb la Unitat de Cures Intensives.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

 • Formació dels alumnes de màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona (UB)
 • Formació dels alumnes del pràcticum de Psicologia de la UB
 • Tallers de salut mental per als metges residents del CSI
 • Formació continuada en salut mental per el personal sanitari del CSI
 • Formació en el màster en Teràpia Analítica Grupal
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU