Reumatologia

Presentació

El Servei de Reumatologia de l’Hospital Dos de Maig forma part conjuntament amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de la Unitat Territorial de Reumatologia de l’Àrea Integral de Salut (AIS) de la Barcelona Dreta.

Dona suport a vuit àrees bàsiques de salut (ABS), que corresponen al 50% de la població de referència del territori. La seva activitat està centrada en les consultes externes i l’hospital de dia. Dona també suport a les unitats d’hospitalització, urgències i pacients fràgils de l’equip de suport integral a la complexitat (ESIC) del centre.

 • Data d'actualització 04/03/2021

Cap de servei

Membres
 • Concepcion Pitarch Grau

  reumatologia

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 04/03/2021

Unitats i prestacions

Assistència a consultes externes
 • Primeres visites
 • Visites successives
 • Infiltracions
 • Test de Schirmer
 • Capil·laroscòpia
 • Consultoria virtual amb atenció primària
 • Consulta monogràfica d’artritis psoriàsica conjunta amb dermatologia (PAIDER)
 • Consulta monogràfica de la Unitat de Malalties Autoimmunes (UMA)
Assistència a hospital de dia
 • Tractaments amb biològics
 • Infiltracions
 • Artrocentesi
 • Ecografies
 • Data d'actualització 04/03/2021

 • COMPARTIU