Treball Social

Presentació

El servei de treball social sanitari és aquell que es desenvolupa dins el sistema sanitari, tant a l’atenció primària com a l’hospitalària i la sociosanitària, i que engloba serveis i prestacions amb uns procediment i tècniques concretes.

Aquest servei atén i dona resposta a les situacions psicosocials de persones, famílies o grups que, arran d’un procés de salut, han vist condicionat el seu funcionament òptim així com l’adequació social a aquesta situació.

La promoció de la salut i la prevenció també són aspectes que s’aborden des del treball social sanitari.

 • Data d'actualització 12/03/2021

Cap de servei

 • Bianca Beltran Bartes

  treball social hsjd

  responsable de treball social

Membres
 • Data d'actualització 12/03/2021

El servei s’ocupa de:
 • Atenció a l’àrea de la dona i a embaràs i naixement.
 • Atenció a la cronicitat.
 • Atenció a la fragilitat.
 • Atenció a la malaltia avançada (Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport: PADES).
 • Atenció a situacions de vulnerabilitat: risc d’exclusió social, maltractaments, localització de familiars.
 • Atenció psicosocial (atenció a famílies i grups).
 • Atenció en situació crítiques/urgents o emergències.
 • Atenció en situacions agudes.
 • Atenció prehospitalària per a planificació de l’alta.
Les principals activitats que porta a terme Treball Social són
 • Informació.
 • Orientació.
 • Assessorament.
 • Detecció precoç de situacions de risc social.
 • Valoració de la situació sociofamiliar i de l’entorn.
 • Tractament/intervenció social.
 • Coordinació amb els professionals/serveis interns/externs de la xarxes d’atenció tant públiques com privades (continu assistencial).
 • Data d'actualització 12/03/2021

Investigació

El Servei de Treball Social participa en diferents investigacions periòdiques. Normalment es tracta d’estudis que es desenvolupen dins l’àmbit de la gent gran, i de l’impacte i l’adaptació de la malaltia en el funcionament de les persones i famílies.

 • Data d'actualització 12/03/2021

Docència

S’imparteix docència de pregrau i de postgrau de forma habitual amb diferents centres universitaris, com ara la Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El servei també participa en la docència interna a metges interns residents (MIR), així com a d’altres serveis (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,…) o àrees, com Urgències o Infermeria.

 • Data d'actualització 12/03/2021

 • COMPARTIU