Treball Social

Presentació

El Treball Social Sanitari (TSS) avalua les necessitats psicosocials de les persones ateses per motius de salut en els nostres hospitals d’aguts i l’hospital d’atenció intermèdia.

L’atenció de TSS és pot prestar a:

 • Unitats d’hospitalització convencional
 • Hospitalització a domicili
 • Consultes Externes/atenció ambulatòria: consulta pre-quirúrgica, EAIA, ESIC, hospital de dia, Programa PADES, Infeccioses, altres
 • Urgències

Es realitza l’estudi social sanitari i el diagnòstic social sanitari per establir un pla d’intervenció individualitzat per a cada persona, família i/o grup de pacients. El pla es prepara conjuntament amb la resta de professionals de l’equip assistencial (medicina, infermeria, altres professionals) i, si és necessari, amb els serveis del territori (ambulatori, Serveis Socials, residències, altres).

També participa en la promoció i prevenció de la salut de la població atesa.

 • Data d'actualització 01.01.2024

Cartera de Serveis
 • Dona i atenció maternoinfantil
 • Cronicitat
 • Fragilitat
 • Malaltia avançada i/o situació de final de vida
 • Violència masclista o qualsevol altre tipus de maltractament
 • Salut mental i addiccions
 • Malaltia aguda amb alt impacte emocional i/o important deteriorament funcional/cognitiu
 • Processos quirúrgics complexos i/o sense suport a l’alta
 • Situacions de vulnerabilitat social amb impacte en la salut
 • Situacions d’urgència social o emergència social amb impacte en la salut
 • Altres problemes de salut amb impacte psicosocial
 • Data d'actualització 01.01.2024

 • Informació sobre procediments

  • Estudi sociofamiliar i de l’entorn
  • Diagnòstic social sanitari
  • Tractament/intervenció social
  • Informació
  • Orientació
  • Assessorament
  • Suport psicosocial
  • Coordinació/derivació amb els professionals/serveis interns/externs de la xarxes d’atenció tant públiques com privades (continuïtat assistencial)
 • Data d'actualització 01.01.2024

Investigació

 • Estudis de necessitats i tendències assistencials
 • Possibilitat d’establir col·laboració en treballs de final de grau (Universitat de Barcelona, UB)
 • Data d'actualització 01.01.2024

Docència

 • Sessions formatives a assignatures del Grau de Treball Social de la UB
 • Pràctiques de Grau de Treball Social UB (PI/PII)
 • Accions formatives internes a altres professionals (professionals residents, professionals d’altres disciplines/serveis, altres)
 • Data d'actualització 01.01.2024

 • COMPARTIU