Treball Social Sanitari – Hospitals

Presentació

El Treball Social Sanitari (TSS) avalua les necessitats psicosocials de les persones ateses per motius de salut en els nostres hospitals d’aguts i l’hospital d’atenció intermèdia.

L’atenció de TSS és pot prestar a:

– Unitats d’hospitalització convencional
– Hospitalització a domicili
– Consultes Externes/atenció ambulatòria: consulta pre-quirúrgica, EAIA, ESIC, hospital de dia, Programa PADES, Infeccioses, altres
– Urgències

Es realitza l’estudi social sanitari i el diagnòstic social sanitari per establir un pla d’intervenció individualitzat per a cada persona, família i/o grup de pacients. El pla es prepara conjuntament amb la resta de professionals de l’equip assistencial (medicina, infermeria, altres professionals) i, si és necessari, amb els serveis del territori (ambulatori, Serveis Socials, residències, altres).

També participa en la promoció i prevenció de la salut de la població atesa.

 • Data d'actualització 15/06/2023

Cap de servei

 • Bianca Beltran Bartes

  treball social hsjd

  responsable de treball social

Membres

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització 15/06/2023

Cartera de Serveis

• Dona i atenció maternoinfantil
• Cronicitat
• Fragilitat
• Malaltia avançada i/o situació de final de vida
• Violència masclista o qualsevol altre tipus de maltractament
• Salut mental i addiccions
• Malaltia aguda amb alt impacte emocional i/o important deteriorament funcional/cognitiu
• Processos quirúrgics complexos i/o sense suport a l’alta
• Situacions de vulnerabilitat social amb impacte en la salut
• Situacions d’urgència social o emergència social amb impacte en la salut
• Altres problemes de salut amb impacte psicosocial

 • Data d'actualització 15/06/2023

 • Informació sobre malalties o procediments

  • Estudi sociofamiliar i de l’entorn
  • Diagnòstic social sanitari
  • Tractament/intervenció social
  • Informació
  • Orientació
  • Assessorament
  • Suport psicosocial
  • Coordinació/derivació amb els professionals/serveis interns/externs de la xarxes d’atenció tant públiques com privades (continuïtat assistencial)

 • Data d'actualització 15/06/2023

Investigació

• Estudis de necessitats i tendències assistencials
• Possibilitat d’establir col·laboració en treballs de final de grau (Universitat de Barcelona, UB)

 • Data d'actualització 15/06/2023

Docència

• Sessions formatives a assignatures del Grau de Treball Social de la UB
• Pràctiques de Grau de Treball Social UB (PI/PII)
• Accions formatives internes a altres professionals (professionals residents, professionals d’altres disciplines/serveis, altres)

 • Data d'actualització 15/06/2023

 • COMPARTIU