Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular

Presentació

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular i Endovascular s’encarrega del diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties de l’aparell circulatori amb patologia arterial, venosa i limfàtica.

És un servei mancomunat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital Dos de Maig

 • Data d'actualització: 10/01/2024

Cap de servei

José Román Escudero. Servei mancomunat amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Coordinadora del servei

 • Maria Dolores Lloret Cano

  cirurgia vascular

  metge/ssa coordinador/a assistencial

Membres

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 10/01/2024

Unitats i prestacions

El servei ofereix assistència especialitzada als pacients amb patologia vascular als quals cal un diagnòstic i tractament

 • Consultes externes. Visites d’alta resolució amb ecografia Doppler en patologia venosa.
 • Laboratori vascular. Exploracions hemodinàmiques. Estudi no invasiu de les malalties arterials i venoses amb ecografia
  Doppler arterial, venosa i de troncs supraaòrtics. Ecografia Doppler d’extremitats (ITB).
 • Cirurgia major ambulatòria de varius. Cirurgia convencional, tècnica Chiva, tècniques endovasculars mínimament invasives. Ablació per Radiofreqüència i Sistema de tancament venós VENASEAL.
 • Escleroteràpia de varius amb escuma.
 • Derivació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per al tractament precoç de la patologia arterial i de troncs supraaòrtics.
 • Col·laboració amb la Unitat d’Úlceres per a la cura de les úlceres d’etiologia vascular.
 • Data d'actualització: 10/01/2024

Malalties i procediments

 • La malaltia venosa crònica agrupa els trastorns del sistema venós que afecten les extremitat inferiors. Es manifesta a través de símptomes com ara la sensació de cames pesades, dolor, picor o rampes i uns signes que van des de l’aparició d’aranyes vasculars, varius, edemes o trastorns de la pell fins a l’aparició d’úlceres en els casos més greus.

  Es tracta d’una malaltia crònica que afecta gran part de la població: un 25% de les dones i entre un 10 i un 15% dels homes.

  Té una gran repercussió socioeconòmica. Suposa una despesa sanitària notable i repercuteix en el consum de recursos del sistema sanitari. Les varius, a causa de la seva alta incidència i prevalença, provoquen una sobrecàrrega assistencial i constitueixen una de les malalties que registra major nombre de cirurgies al món.

  A més a més, comporten un deteriorament de la qualitat de vida del pacient i una pèrdua de productivitat.

  És important establir un diagnòstic precoç per poder oferir el millor tractament al pacient de forma individualitzada.

  Les tècniques mínimament invasives per al tractament de les varius ofereixen excel·lents resultats, amb menys dolor postoperatori,
  així com una ràpida recuperació del pacient.

  • Els procediments endovenosos tèrmics, com l’ablació de la vena safena interna per radiofreqüència, sembla que són els d’elecció en el tractament de les varius degut a un reflux dels eixos safens. Tenen poques complicacions, deixen poques cicatrius i mostren una taxa de recidiva baixa.
  • El sistema de tancament venós amb ciano-acrilat: Venaseal, és una tècnica per punció amb anestèsia local, sense ferides quirúrgiques, amb incorporació immediata a la vida habitual, i sense necessitat d’utilitzar mitges elàstiques al postoperatori. Els seus bons resultats són equiparables a les tècniques termo-ablatives.
  • L’esclero-teràpia amb escuma eco-guiada resulta una bona alternativa terapèutica, mínimament invasiva.
  • La cirurgia oberta, mitjançant la tècnica Chiva o la flebectomia amb una correcta valoració prèvia per ecografia Doppler, també es fa de forma ambulatòria i té una recuperació ràpida.
 • Data d'actualització: 10/01/2024

Docència

Programa de formació especialitzada

Formació de metges residents de 1r i 2n any en les següents àrees:

 • Diagnòstic i tractament de la patologia venosa
 • Laboratori d’exploracions hemodinàmiques: ecografia Doppler venosa i de troncs supraaòrtics
 • Tècniques quirúrgiques convencionals i endovasculars per al tractament de les varius
Formació d’estudiants que fan la rotació pel servei
 • Data d'actualització: 10/01/2024

 • COMPARTIU