Cardiologia

Presentació

L’equip de Cardiologia té com a objectiu oferir una atenció cardiològica integral i excel·lent a les persones que viuen al territori d’influència del Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi (Hospital de Sant Joan Despí i Hospital General de l’Hospitalet).

Ho fa amb la voluntat de ser un servei modern i emprenedor, capaç d’oferir una assistència cardiològica especialitzada de qualitat, basat en un model organitzatiu territorial, obert i dinàmic, centrat en el pacient i accessible a la població, en coordinació amb els altres serveis sanitaris del mateix hospital i altres nivells assistencials del territori com ara l’atenció primària i l’Hospital Universitari de Bellvitge, que és el seu centre de referència de tercer nivell. Així mateix, vol integrar l’activitat assistencial amb la docència pregraduada i postgraduada i amb la recerca clínica-epidemiològica en matèria cardiovascular.

El progressiu envelliment de la població, l’augment de factors de risc i malalties cròniques, així com el fet que en els darrers anys ha millorat significativament el pronòstic de l’infart de miocardi pel millor tractament administrat en la fase aguda, ha posat de manifest la necessitat d’atendre una població creixent de pacients amb malalties cròniques cardiovasculars. Per aconseguir abordar amb èxit aquest repte, hem apostat per l’atenció integrada de Cardiologia en atenció primària, el que suposa un canvi de model organitzatiu en base territorial, centrat en el pacient, que facilita la coordinació entre els nivells assistencials i que permet als professionals de la salut treballar en equip i corresponsabilitzar-se en l’abordatge de la població amb malalties cardiovasculars. D’aquesta manera es pot atendre el pacient en el millor entorn assistencial i pel professional més adient en funció de les seves necessitats. Un altre aspecte fonamental per afrontar aquest repte amb garanties és aconseguir implicar la població i els pacients perquè participin activament en la gestió dels factors de risc i l’autogestió i cura de la seva patologia, així com en la presa de decisions de la seva malaltia. Per aquest motiu cada any organitzem en tot el territori la Setmana del Cor, conjuntament amb els professionals sanitaris dels equips d’atenció primària i els tècnics dels ajuntaments. El Servei de Cardiologia té l’acreditació SEC-Primària de la Sociedad Española de Cardiología.

El Servei de Cardiologia, que atén la població de referència a partir dels 15 anys, s’ha organitzat en diferents equips específics per oferir assistència a l’Hospital de Sant Joan Despí i l’Hospital General de l’Hospitalet en els àmbits d’hospitalització, urgències, atenció quirúrgica i atenció ambulatòria. D’aquesta manera hi ha un equip de planta d’hospitalització – Urgències – Unitat de Cures Intensives; l’equip d’imatge cardíaca i gabinet de proves cardiològiques; l’equip d’Unitat de Diagnòstic Ràpid; l’equip d’estimulació cardíaca i finalment l’equip de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca, que ha rebut l’acreditació per part de la Sociedad Española de Cardiologia com a Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca. El servei també es caracteritza per endegar i participar en projectes assistencials multidisciplinars, com son la Unitat d’Insuficiència Cardíaca, la Unitat de Risc Vascular, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca, la Unitat de Cardiooncologia, així com la pròpia Atenció Integrada de Cardiologia-Atenció Primària.

El servei té una relació estreta i fluida amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, que és el seu centre de referència terciari. A l’Hospital de Sant Joan Despí es duen a terme sessions quinzenals de Heart Team, on es discuteixen casos clínics de pacients i participen aritmòlegs, cirurgians cardíacs i hemodinamistes.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Roman Freixa Pamias

  cardiologia hsjd

  cap de servei

Membres
 • Alberto Cabestrero De Diego

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Alejandro Luis Ghioldi

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Antoni Carol Ruiz

  cardiologia hsjd

  metge/ssa coordinador/a assistencial

 • Elena Salas Gonzalez

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Elisabet Mena Sebastia

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Maria Puig Cid

  cardiologia hgh

  metge/ssa coordinador/a de servei

 • Montserrat Cardona Olle

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Nasrin Aminian Aminian

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Olga Guri Baiget

  cardiologia hgh

  metge/ssa especialista

 • Pedro Antonio Blanch Gracia

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Laia Tirapu Sola

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Julia Pamies Besora

  cardiologia hgh

  metge/ssa especialista

 • Cora Garcia Ribas

  cardiologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Giosafat Spitaleri

  cardiologia hgh

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Hospitalització

L’assistència clínica cardiològica d’hospitalització convencional es localitza a la unitat 2 de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Hi treballen un equip mèdic de quatre especialistes amb residents d’altres especialitats, a més de l’equip d’infermeria i auxiliars. El volum anual d’ingressos és d’uns 1.700, principalment per infart de miocardi, angina, insuficiència cardíaca i trastorns del ritme cardíac. Així mateix, anualment es realitzen al voltant de 1.650 interconsultes de pacients amb patologies cardíaques que estan ingressats al centre a càrrec d’altres serveis mèdics i quirúrgics.

Urgències

Hi ha presència d’un cardiòleg al servei d’urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi tots els dies laborables en horari de 8 a 18:30 hores, així com els dissabtes al matí de 8 a 15h. A l’Hospital General de l’Hospitalet, de dilluns a divendres hi ha un consultor cardiòleg que pot atendre pacients a urgències. Des del mes de novembre de 2020 hi ha guàrdia de cardiologia de 12 hores durant els caps de setmana i els dies festius de tot l’any.

Atenció quirúrgica

El Servei de Cardiologia s’encarrega de fer l’implant de més de 250 dispositius a l’any (marcapassos DDD, VDD i VVI, Holter ECG subcutani), al voltant del 30% en règim de cirurgia major ambulatòria.

Atenció ambulatòria

Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR). L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet disposen de consulta d’alta resolució de patologia cardiològica, que permet fer ecocardiograma en el mateix despatx i proves cardiològiques el mateix dia (prova d’esforç, Holter ECG). Totes les primeres visites derivades a Cardiologia dels hospitals es fan a la UDR. S’hi duen a terme al voltant de 2.450 visites anuals (primeres visites i successives).

Unitat de Cardiooncologia. Des de l’any 2015, l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi disposa d’una unitat multidisciplinar integrada per oncòlegs i cardiòlegs que permet, de forma conjunta, fer un abordatge integral del pacient amb càncer. D’aquesta manera es pot fer una valoració cardiològica inicial i decidir el tipus de tractament quimioteràpic més adient per al pacient. També permet actuar davant els possibles efectes adversos cardiològics durant les tandes de quimioteràpia (com ara la insuficiència cardíaca) i facilita el seguiment a llarg termini de la possible toxicitat cardíaca dels agents quimioteràpics. Es fa valoració a més de 150 pacients oncològics i es duen a terme 300 ecocardiogrames oncològics cada any.

Consultes externes de Cardiologia a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Es disposa de 3 consultes setmanals per atendre, en règim ambulatori, pacients complexos que acaben de ser donats d’alta de la planta de Cardiologia.

Àrea de Risc Vascular multidisciplinari. El Servei de Cardiologia participa en una consulta específica d’hipertensió arterial i malaltia cardiovascular.

Consulta de marcapassos. Visites de control presencial i mitjançant monitoratge remot de pacients portadors de dispositius (marcapassos, Holter ECG subcutani). S’optimitza el tipus d’estimulació i es comprova l’estat del generador. Es fan al voltant de 1.550 visites anuals.

Consulta específica de la Unitat Insuficiència Cardíaca (UIC)-Miocardiopaties. A les consultes externes de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi es fa el seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca greu o miocardiopaties que requereixen una atenció per un cardiòleg expert en aquesta patologia. S’hi duen a terme al voltant de 300 visites l’any.

Atenció Integrada de Cardiologia-Atenció Primària. El Servei de Cardiologia ha proposat un nou model organitzatiu basat en l’atenció integrada de cardiologia als centres d’atenció primària del territori de referència de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. L’objectiu és oferir una millora en la qualitat assistencial als pacients amb malalties del cor. Es va assignar un cardiòleg referent a cadascun dels 19 centres d’atenció primària del territori i des de l’any 2014 un cardiòleg es desplaça setmanalment al seu centre d’atenció primària per fer les visites presencials, les visites virtuals i la consultories de casos clínics o la formació continuada. Es duen a terme al voltant d’11.300 visites presencials (3.300 primeres visites i 8.000 visites successives). El Servei de Cardiologia té l’acreditació SEC-Primària de la Sociedad Española de Cardiología. Des de l’any 2021 el 40% de les visites successives son telemàtiques.

Setmana del Cor. Des de l’any 2014, coincidint amb el Dia Mundial del Cor (29 de setembre), el servei organitza la Setmana del Cor en tot el territori d’influència de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet. Proposa diferents activitats de promoció de la salut distribuïdes entre els 19 centres d’atenció primària i els hospitals. Es fan activitats dirigides a la comunitat per promocionar els hàbits de vida cardiosaludables com la dieta mediterrània (xerrades, tallers pràctics, berenar sa, concurs de dibuix infantil) i per promoure la pràctica d’exercici físic regular (caminada popular, marxa nòrdica, bicicletada popular) i es fan també xerrades divulgatives sobre malalties del cor prevalents (càlcul de l’edat vascular, campanya “Pren-te el pols”, sexe després d’un infart, Cardioshow, etc.). Aquestes activitats s’organitzen de forma conjunta entre els professionals dels equips d’atenció primària, els cardiòlegs i les infermeres dels hospitals, i els responsables d’esport i salut dels diferents ajuntaments del territori. Durant l’any 2018 es van fer més de 115 activitats en les quals van participar més de 1.900 persones.

Unitat de Rehabilitació Cardíaca. L’any 2016 es va iniciar el programa de Rehabilitació Cardíaca a l’Hospital General de l’Hospitalet, en grups de 8 persones que segueixen el programa durant 6 setmanes. Es tracta d’un programa multidisciplinari en què participen una infermera, una dietista, una psicòloga, un fisioterapeuta, un metge rehabilitador i un cardiòleg. Se’n beneficien uns 100 pacients l’any.

Unitat d’Imatge Cardíaca.

 • A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet
  • Ecocardiograma transtoràcic. Es fan al voltant de 9.300 ecocardiogrames l’any (inclosos els de la Unitat de Diagnòstic Ràpid)
  • Ecocardioscòpia. Ecografia portàtil per fer a la capçalera del llit del pacient, especialment al servei d’urgències, la planta d’hospitalització i l’hospital de dia.
 • A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi:
  • Ecocardiograma transesofàgic: 220 casos l’any
  • Ecocardiograma d’estrès farmacològic amb dobutamina o dipiridamol: 200 casos l’any
  • Ecocardiograma amb contrast: 250 casos l’any
  • CardioRMN: 350 exploracions l’any, funcionals, estudi de fluxes, viabilitat miocàrdica i estudi de perfusió miocàrdica amb adenosina
  • TAC cardíac: 225 estudis l’any de coronariografia no invasiva

Gabinet de proves cardíaques.

  •  A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet:
   • Proves d’esforç: al voltant de 1.300 ergometries l’any (incloses les de la Unitat de Diagnòstic Ràpid)
   • Holter ECG: uns 3.000 monitoratges electrocardiogràfics de 24 hores
  • A l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi:
   • Monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA): monitoratge tensional de 24 hores a 324 pacients/any
   • Tilt Test: al voltant de 65 tests de basculació l’any per estudi de síncope
   • Monitoratge electrocardiogràfic de llarga durada (30 dies): cada any 50 monitoratges de 30 dies amb samarretes intel·ligents que permeten detectar arítmies i blocatges cardíacs
   • Test dels 6 minuts: cada any uns 400 tests de la marxa en 6 minuts per avaluar la capacitat funcional de pacients amb cardiopaties
   • Cardioversions elèctriques: unes 190 cardioversions elèctriques l’any, conjuntament amb el Servei d’Anestèsia del centre.

Hospital de dia. Unitat d’Insuficiència Cardíaca. Està ubicada a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet. Es tracta d’una unitat multidisciplinar reconeguda i acreditada com a Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca per part de la Sociedad Española de Cardiologia. Anualment s’hi fan unes 1.800 visites mèdiques, 1.000 visites d’infermeria i 950 tractaments intravenosos (ferroteràpia, tractament diürètic, perfusió de Levosimendan o Dobutamina).

Serveis que es deriven a altres centres
 • Medicina Nuclear. Cada any es deriven a CETIR al voltant de 700 Spect (tomografies computaritzades d’emissió monofotònica) de perfusió miocàrdica.
 • Hemodinàmica. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge unes 650 coronariografies, 270 intervencionismes coronaris percutanis, 30 codi IAM i 6 implantacions de vàlvules aòrtiques percutànies.
 • Cirurgia cardíaca. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge uns 120 pacients per cirurgia cardíaca (revascularització coronària, substitució o reparació valvular).
 • Estudis electrofisiològics i ablacions. Es deriven a l’Hospital Universitari de Bellvitge al voltant de 50 estudis electrofisiològics i ablacions, i s’implanten uns 30 dispositius, com ara desfibril·ladors automàtics implantables i Teràpia de Resincronització Cardíaca.
Participació en Comissions
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió de Farmàcia
 • Comissió de Millora de la Pràctica Clínica
 • Comissió de Tractaments de l’Àrea de Risc Vascular
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • Què és una angina de pit? I un infart agut de miocardi? Per què es produeixen?

  Una angina de pit és un dolor toràcic que es produeix quan no arriba al cor suficient quantitat de sang, situació que es coneix com a isquèmia miocàrdica (falta de sang al múscul del cor).
  Si aquesta isquèmia miocàrdica dura molt es pot produir una necrosi miocàrdica (mort d’algunes cèl·lules del cor) i aquest fenomen es coneix com a infart agut de miocardi.
  La causa més freqüent d’angina de pit i dels infarts és l’arteriosclerosi, que és la malaltia que afecta les parets de les artèries coronàries fent que es dipositin plaques de greix a l’interior de les parets del vas i obstrueixin de forma parcial o total la circulació de la sang al seu interior. Aquestes plaques de greix són produïdes per un excés de colesterol. Els anomenats factors de risc coronari són malalties que afavoreixen l’arteriosclerosi. Els més importants són la hipercolesterolèmia (tenir el colesterol alt), la diabetis, la hipertensió arterial i el tabaquisme. L’arteriosclerosi pot afectar també altres artèries de l’organisme, com les del cervell (i causar un ictus) o les de les cames.

 • Infart agut de miocardi (IAM)

  L’IAM es produeix a causa de l’oclusió d’una artèria coronària, que provoca un dèficit d’irrigació d’una part del cor i és una de les primeres causes de mortalitat a tot el món. El tractament que s’ha demostrat més efectiu per a l’IAM és desobstruir les artèries coronàries amb la implantació de dispositius intravasculars que mantenen les artèries obertes. Aquest sistema es coneix com a angioplàstia primària i els dispositius es diuen stents.

 • Insuficiència cardíaca (IC)

  La IC és una situació patològica que apareix quan el cor és incapaç, per alguna causa determinada, d’expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura que ho hauria de fer. És a dir, el cor té dificultat per fer la seva funció: proporcionar sang a tots els òrgans i parts del cos en quantitat suficient perquè funcionin de forma correcta. Com a conseqüència, les persones que pateixen IC se senten dèbils, cansades o tenen dificultat per respirar. Les activitats diàries, com caminar, pujar escales, carregar la compra, etc., poden resultar difícils de fer. La IC sol aparèixer en l’evolució de diverses malalties cardíaques. L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi disposa d’una unitat multidisciplinària específica que es va crear el 2010 en resposta a l’alt índex de persones afectades per IC i a la dificultat que comporta per a molts pacients conviure-hi i tractar-la de forma adequada.

 • Què és la fibril·lació auricular?

  La fibril·lació auricular és l’arítmia cardíaca més freqüent. Es caracteritza pel fet que, en lloc d’una sola ona elèctrica per a cada batec, l’activitat elèctrica de l’aurícula es desorganitza i es torna caòtica, genera múltiples ones alhora. Per tal d’entendre-ho, cal imaginar que es llença una pedra a la superfície d’un estany. Si només s’hi llença una pedra, es genera una ona circular, que s’expandeix per la superfície; per contra, si s’hi llencen moltes pedres alhora, es generen múltiples ones, que col·lideixen les unes amb les altres; això és el que succeeix amb l’activació elèctrica en la fibril·lació auricular. Com a conseqüència, l’aurícula perd la capacitat de contraure’s de manera uniforme i, a més a més, als ventricles els arriben les ones d’activació de manera irregular. La contracció dels ventricles esdevé així irregular i es pot notar amb un pols que es fa irregular (no rítmic): pot ser ràpid –en la majoria del casos–, lent o mantenir-se en el límit normal. És possible notar també que els batecs del pols són diferents els uns dels altres, perquè el cor està expulsant diferents quantitats de sang amb cada batec. Amb un tractament i seguiment adequats, el pronòstic de la fibril·lació és bo i les complicacions són poc freqüents. La principal complicació que pot aparèixer en la fibril·lació auricular deriva de l’acumulació de sang a les aurícules per la manca de contracció. Aquest embassament afavoreix la formació de gleves que, ocasionalment, poden sortir del cor, seguir la circulació sanguínia i obstruir alguna de les artèries del cos. Com a conseqüència, una part de l’organisme deixaria de rebre sang i perdria la seva funció. Aquest procés s’anomena embòlia i, malgrat que pot arribar a ser greu quan s’esdevé a qualsevol lloc del cos, és especialment greu quan passa al cervell.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

En el període 2020-2022 els membres del Servei de Cardiologia han publicar 47 articles en revistes científiques, han presentat 42 pòsters o comunicacions orals en congressos, 40 ponències o moderacions de taula de congressos i han participat com autors de 2 documents de societats científiques. Així mateix, durant aquest període, alguns membres de l’equip tenen un paper actiu en societats científiques nacionals i col·laboren amb el Departament de Salut.

 

El Servei de Cardiologia participa en estudis multicèntrics internacionals:

 • Investigador principal en l’estudi Commander (Román Freixa): codi RIVAROXHFA3001 Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, basado en eventos, que compara la eficacia y seguridad de Rivaroxaban oral con placebo en la reducción del riesgo de muerte, infarto de miocardio o ictus, en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y enfermedad arterial coronaria significativa tras una hospitalización por exacerbación de la insuficiencia cardíaca.
 • Investigador principal en l’estudi Declare TIMI 58 (Román Freixa): codi D1693C00001. Ensayo multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el efecto de dapagliflozina 10 mg una vez al día en la incidencia de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus isquémico en pacientes con diabetes tipo 2.
 • Investigador principal en el programa de registre GLORIA-AF (Román Freixa): Programa de registro global del tratamiento antitrombótico oral a largo plazo en pacientes con fibrilación auricular.
 • Investigador principal en l’estudi PARADIGM (Román Freixa): codi CLCZ696B2314 Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con tratamiento activo para evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado con enalapril sobre la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida.
 • Investigador principal en l’estudi PARAGON (Román Freixa): codi CLCZ696D2301 Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos de control activo, para evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado con valsartan, sobre la morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca (Clase II-IV NYHA).
 • Investigador principal en l’estudio SULTAN (Román Freixa): Estudio observacional prospectivo para la evaluación del control de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular atendidos en las consultas de Cardiología.
 • Coordinador de Catalunya i investigador principal en l’estudi EMIR. (Román Freixa): Estudio observacional para la identificación de los factores de riesgo asociados a eventos cardiovasculares mayores en pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con un anticoagulante oral directo (Rivaroxaban).
 • Investigador principal en l’estudi ETNA – AF. (Román Freixa): Estudio observacional de pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con un anticoagulante oral directo (Edoxaban).
 • Investigador principal en l’estudi FARAONIC (Román Freixa): Factores de Riesgo Asociados con la progresión de la insuficiencia cardíaca (IC) en pacientes con fibrilación auricular tratados con un anticoagulante oral directo (Rivaroxaban).
 • Data d'actualització: 01.01.2024

El Servei de Cardiologia duu a terme les següents activitats de docència:

Formació Pregrau. Es fan sessions formatives i es coordinen les pràctiques dels estudiants de 4rt curs de Medicina de la UB en el Servei de Cardiologia.

Formació Postgrau. Es fan sessions formatives i es coordina la rotació pel Servei de Cardiologia de Metges Interns Residents (MIR) de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Geriatria i Anestèsia.

Formació Continuada.

El Servei de Cardiologia de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet duen a terme sessions de formació continuada setmanals i quinzenals segons el següent esquema:

 • Sessió bibliogràfica setmanal. Dimarts de 8 a 9h.
 • Sessió de casos clínics quinzenal. Primer i tercer dijous del mes de 8 a 9 h.
 • Sessió Heart Team quinzenal. Segon i quart dijous del mes de 8 a 9 hores. Hi participen un cirurgià cardíac i un hemodinamista de l’Hospital Universitari de Bellvitge i es discuteixen casos tributaris ‘intervencionisme percutani o cirurgia cardíaca.
 • Sessió conjunta de la Unitat d’Arítmies. Mensual. Hi participa un cardiòleg especialista en arítmies de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Sessió d’indicadors del Servei de Cardiologia. Trimestral.

Així mateix, el servei organitza cursos de formació continuada acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries i compta amb el reconeixement de la Societat Catalana de Cardiologia. Estan adreçats a metges de família, metges del servei d’urgències i personal facultatiu d’altres especialitats. L’objectiu principal és millorar les competències, actualitzar els coneixements de cardiologia i estimular el lideratge dels metges de família en el maneig de les malalties cròniques cardiològiques que es comparteixen en el territori, així com les exploracions bàsiques que es requereixen per a una correcta valoració del pacient.

 • Curs de malalties cròniques cardiològiques. Anual.
 • Curs pràctic d’insuficiència cardíaca. Des d’atenció primària a cures pal·liatives. Bianual.
 • Curs pràctic d’electrocardiografia. Bianual.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU