Medicina Interna

Medicina Interna

El Servei de Medicina Interna ofereix atenció mèdica especialitzada a pacients adults. La seva missió és tenir cura de les persones d’una manera individualitzada, integradora i amb qualitat científica d’excel·lència, adaptant-se a les necessitats de la població del seu entorn, per restablir la seva salut. Aquestes necessitats han canviat en els darrers anys donat l’envelliment de la població general i la cronificació de múltiples malalties, que han configurat malalts crònics i fràgils.

El fet diferenciador d’aquesta especialitat mèdica és la seva capacitat integradora del pacient, la seva visió global de la persona, la família, les malalties i l’entorn. En els darrers anys s’ha convertit en el pilar de l’atenció a les persones hospitalitzades i en un suport fonamental de les especialitats quirúrgiques.

Alhora, l’especificació i la complexitat del coneixement científic han fet desenvolupar àrees d’expertesa per poder donar resposta a les necessitats i expectatives de bona part dels pacients vers la seva salut.

La docència és l’altre pilar bàsic de l’especialitat per oferir l’aprenentatge dels coneixements i habilitats bàsiques a professionals de les especialitats mèdiques. I tanmateix s’adhereix a la recerca amb la participació en registres i estudis en col·laboració amb altres centres.

 

 • Data d'actualització: 16/03/2021

Cap de servei

 • Lourdes Ferrer Ruscalleda

  medicina interna

  cap de servei

Membres
 • Maria Del Mar Lluch Targarona

  medicina interna

  cap de servei

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 16/03/2021

Hospitalització convencional

Dona atenció continuada als pacients ingressats, fa interconsultes donant suport als pacients dels serveis quirúrgics i manté un dispositiu de guàrdies de 24 hores (DAMI) per l’atenció continuada del pacient ingressat i donar suport al CUAP del centre.

Assistència a consultes externes
 • Risc cardiovascular
 • Anèmies
 • Infeccions
 • Infecció VIH
 • UMA Unitat de Malalties Autoimmunitàries multidisciplinar
 • Consulta Uveiti
Assistència a hospital de dia
 • Procediments i tractaments sense ingrés
 • Valoració integral del pacient fràgil i complex
 • Programa d’estalvi de sang prequirúrgic
 • Unitat de diagnòstic ràpid
 • Malaltia tromboembòlica
 • Unitat d’insuficiència cardíaca
 • Infeccions
 • Malalties de transmissió sexual
 • Cribratge d’inici de tractaments biològics
 • Consulta atenció COVID
 • Equip Suport Integral a la Complexitat
Altres activitats
 • Responsable del maneig de la infecció intrahospitalària amb l’equip de Control d’Infecció Hospitalària (ECIH) i el Programa d’Optimització d’Ús dels Antibiòtics (PROA), conjuntament amb altres serveis.
 • Responsable de diverses comissions clíniques de l’hospital: Comissió d’Infeccions i Comissió de Mortalitat. Participa en moltes altres: Comissió Seguretat Pacient, Comissió Suport Vital, Comissió d’Hemoteràpia, Comissió Farmacoterapeutica, Comissió d’Úlceres i Ferides Cròniques.
 • Data d'actualització: 16/03/2021

El servei participa en registres multicèntrics de pacients afectats per malalties concretes, com el registre nacional RIETE sobre malalties tromboembòliques. Participa en diversos estudis multicèntrics.

 • Data d'actualització: 16/03/2021

El servei participa en la formació de alumnes de postgrau i residents de medicina de família per a l’aprenentatge de coneixements i habilitats bàsiques.

 • Data d'actualització: 16/03/2021

 • COMPARTIU