Reumatologia

Presentació

El reumatòleg es fa càrrec del diagnòstic i el tractament de les malalties musculoesquelètiques i autoimmunitàries sistèmiques.

Com a Servei referent al seu territori, està present a l’Hospital de Sant Joan Despí (HSJD) i l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH), i als centres d’atenció especialitzada (CAE) de Sant Feliu, Torrassa i Cornellà. També té relació amb els metges de família mitjançant consultories periòdiques.

Atén la població de referència a partir dels 18 anys, i cobreix totes les àrees de l’especialitat, a excepció de la reumatologia pediàtrica. Cobreix: patologia reumàtica inflamatòria com és l’artritis reumatoide o l’artrits psoriàsica; gota; connectivopaties com l’esclerosi sistèmica o el lupus eritematós sistèmic; patologia de parts toves. Contempla el maneig multidisciplinar dels pacients, col·laborant amb d’altres especialitats.

El Servei de Reumatologia està format per reumatòlegs referents nacionals en diferents àrees de l’especialitat i una infermera clínica experta:

 • Malalties metabòliques òssies
 • Vasculitis.
 • Malalties autoimmunes sistèmiques.
 • Espondiloartritis.
 • Ecografia articular.
 • Capil·laroscòpia.
 • Artritis reumatoide.
 • Biòpsia de glàndula salival i d´artèria temporal.
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

 • Delia Reina Sanz

  reumatologia hsjd

  cap de servei

Membres
 • Daniel Roig Vilaseca

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Paula Valentina Estrada Alarcon

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Sergio Heredia Martin

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Vanessa Andrea Navarro Angeles

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Oscar Armando Camacho Alcazar

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Marian Tormo Ratera

  reumatologia hsjd

  metge/ssa especialista

 • Silvia Garcia Diaz

  consultes externes di hsjd

  infermer/a clínica

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Per processos:

Hospitalització

El servei ingressa patologia reumàtica descompensada que precisa d´un estudi o tractament que no es pugui fer ambulatòriament. La reumatologia és una especialitat principalment ambulatòria

Ambulatòria

La reumatologia és una especialitat principalmen ambulatòria. Disposa de consultes especifiques per a determinades patologies. En concret té agendes compartides amb els Serveis de Dermatologia (consulta d’artritis psoriàsica a l’HSJDMB i al CAE Torrassa) i Oftalmologia (consulta d´uveïtis a HSJDMB).

Gabinets de proves

El servei duu a terme proves diagnòstiques com són la capil·laroscòpia i l’ecografia musculoesquelètica, i fa ús del microscopi electrònic per a la visualització de microcristalls.

Hospital de dia

El servei fa ús d’hospital de dia per a tractaments biològics endovenosos. Disposa d’una Unitat de Diagnòstic Ràpid, amb una agenda preferencial per a patologies en què cal fer un diagnòstic i un abordatge precoç, com ara l’artritis reumatoide d´inici, l’arteritis de cèl.lules gegants, entre d´altres. Així mateix disposa d´una consulta específica d’atenció ràpida especialitzada per pacients amb malaltia autoinmune sistèmica

Urgències

El servei atén les urgències reumatològiques a petició dels metges d´urgències.

Suport assistencial

La realitza la infermera clínica especialitzada, mijançant visites presencials o per altres mitjans (telèfon, noves tecnologies)

Telemedicina

El servei de reumatologia ha adaptat les seves consultes a les circumstàncies actuals, integrant la telemedicina, realitza visites telefòniques i videoconsultes

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Malalties i procediments

 • L’equip tracta totes les malalties reumàtiques, esforçant-se en fer diagnòstics de forma precoç i indicar les tècniques diagnòsticques i el tractament més adient en cada moment, incloent els procediments propis de l’especialitat més adequats en cada situació (artrocentesi, infiltració articular local, test de Schirmer, etc.)

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

El servei fa investigació clínica, i participa en assaigs clínics.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

Formació de grau
 • Dacia Cerdà, professora associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Clínic).
 • Delia Reina, professora associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge).
 • Tots els reumatòlegs i la infermera clínica col·laboren amb l’assignatura de Reumatologia en el grau de Fisioteràpia de la Universitat de Girona / Universitat de Barcelona.
Formació postgrau

El Servei participa en la formació dels estudiants del Màster d’Imatge de la Universitat de Barcelona

Formació de metges interns residents (MIR)

El servei aten els MIR de Medicina Familiar i Comunitària, de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, de Geriatria i de Medicina Interna en les seves rotacions per l’especialitat de Reumatologia.

Formació continuada externa/interna
 • Reunions a demanda de l’assistència primària. Format: consultories presencials.
 • Sessions clíniques internes setmanals: 1) Discusió de casos clínics i valoració d’inici de teràpia biològica i 2) Sessions bibliogràfiques temàtiques.
 • Sessions mensuals de malalties autoimmunitàries, multidisciplinars amb participació dels Serveis de Medicina Interna, Nefrologia i Dermatologia, a més a més del Servei de reumatologia.
 • Sessions de l´aparell locomotor, amb freqüència mensual, amb participació, junt al Servei de Reumatologia, dels Serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Rehabilitació i Anestèsia (Clínica del Dolor).
 • Comitè de malaltia intersticial pulmonar en col.laboració amb els Serveis de Pneumologia, Diagnòstic per la Imatge i anatomia patològica
 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU