Urgències

Presentació

El Servei d’Urgències de l’Hospital Dos de Maig atén la demanda urgent de complexitat moderada i baixa de qualsevol especialitat (tret de Pediatria i Obstetrícia) les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any

Per desenvolupar aquesta tasca s’organitza segons el nivell de la urgència (triatge), la complexitat i la gravetat del cas. Resol la demanda amb una visió integral coordinada amb altres serveis del mateix hospital i amb d’altres hospitals, per mirar d’aconseguir de forma eficient el millor resultat en termes de salut i de satisfacció dels pacients.

 • Data d'actualització: 15/06/2023

Unitats i prestacions

La missió del servei és atendre qualsevol demanda d’atenció urgent sempre que sigui de complexitat moderada i baixa ja que l’Hospital Dos de Maig no disposa d’unitat de cures intensives (UCI). El Servei d’Urgències compta amb metges consultors presencials de: medicina interna (24 hores al dia), cirurgia general (de 8 a 20h de dilluns a dijous i de 8 a 15h els divendres, la resta d’horari hi ha un cirurgià localitzable) i traumatologia (de 8 a 15h de dilluns a divendres). Disposa de:

Suport diagnòstic:
 • Analítica completa les 24 hores del dia i gestió de banc de sang
 • Radiologia convencional les 24 hores del dia
 • Tomografia axial computada (TAC) amb un informe del radiòleg les 24 hores del dia
 • Ecografia (horari segons el calendari)
Suport especialitzat:
 • Hospitalització a domicili
 • Cardiologia
 • Digestiu
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
 • Medicina interna
 • Neurologia
 • Pneumologia
 • Reumatologia
 • Cirurgia general
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia vascular
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
Unitat de suport a Urgències a Hospitalització:
 • Unitat de Curta estada d’urgències (UCEU)
Dispositius d’assistència ambulatòria a l’alta:
 • Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC)
 • Hospital de Dia d’Endocrinologia
 • Hospital de Dia de Respiratori
 • Hospital de Dia de Medicina Interna
 • Treball Social
 • Hospitalització a Domicili
 • Consulta d’accidents de trànsit
 • Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)
 • Data d'actualització: 15/06/2023

Malalties i procediments

 • Qualsevol demanda urgent és valorada pels professionals del servei, tant des del triatge com a les diferents àrees assistencials.
  Si es considera que, per la seva complexitat o patologia, el pacient s’ha de derivar a un altre hospital o centre, es trasllada en les millors condicions i el més aviat possible.

 • Data d'actualització: 15/06/2023

Investigació

Estan en curs els següents estudis:

–       Estudi d’investigació sobre el síncope als serveis d’urgències.

–       Estudi Happy patient Happy patient  (ús d’antibiòtics en infeccions de les vies respiratòries i urinàries).

–       Programa Vihgila (detecció del VIH als serveis d’urgències).

Es valora iniciar noves línies d’investigació a Urgències.

 • Data d'actualització: 15/06/2023

Docència

El servei forma:

 • Residents de medicina de família i comunitària
 • Estudiants de Medicina
 • Estudiants de pregrau i grau d’infermeria
 • Residents d’infermeria comunitària
 • Tècnics en cures auxiliars d’infermeria
 • Data d'actualització: 15/06/2023

 • COMPARTIU