Línies d'actuació

Experiència de l'usuari

El Consorci Sanitari Integral ha adoptat una nova metodologia nova per conèixer l’experiència de l’usuari de forma senzilla, immediata i amb una perspectiva comparativa amb la resta del sector. És el sistema Net Promoter Score (NPS), que identifica els usuaris entre promotors, passius i detractors. Aquests usuaris contesten via correu electrònic dos o tres preguntes molt senzilles un cop acabada l’assistència. Amb aquesta eina, que ja s’aplica al sector salut, s’aconsegueix un major percentatge de participació dels usuaris. La metodologia permet conèixer els punts forts de l’organització per mantenir i compartir, així com les àrees de millora.

 

El Consorci Sanitari Integral ha adoptat una nova metodología, el sistema Net Promoter Score (NPS), per conèixer l’experiència de l’usuari de forma senzilla, immediata i amb una perspectiva comparativa amb la resta del sector, que identifica els usuaris entre promotors, passius i detractors, en relació a la fidelització als serveis de salut valorats.

La metodologia emprada consisteix en enviar un correu electrònic a tots els pacients que han tingut contacte amb els diferents nivells assistencials i dels quals el Conorci disposa de la seva adreça electrònica. En aquest correu, els pacients poden contestar dos o tres preguntes molt senzilles un cop finalitzada l’assistència. El rang de valoració del NPS derivat de les repostes va de -100 a +100.

Amb aquesta eina, que ja s’aplica al sector salut, s’aconsegueix un major percentatge de participació dels usuaris i permet conèixer en temps real tant els punts forts de l’organització, per mantenir i compartir, com les àrees de millora de la institució.

 

 

  • Responsable de la informació: Direcció d'Atenció al Ciutadà

  • Darrera actualització: dijous 16 de febrer 2023

  • Categoria: Línies d'actuació