Geriatria

Presentació

La missió del Servei de Geriatria és vetllar per la salut de la gent gran al seu territori. Posa un èmfasi especial en:

 • L’envelliment saludable
 • La prevenció de la discapacitat
 • La minimització de la malaltia i el seu impacte
 • L’afavoriment de la reinserció precoç a la comunitat
 • L’acompanyament de pacients i les seves famílies en situacions de malaltia avançada i al final de la vida
 • La planificació de cures, contribuir a la identificació de pacients PCC-MACA i a la elaboració de plans individualitzats d’intervenció en complexitat).

La seva visió és atendre els malalts en situació de fragilitat des d’una òptica integral i integrada dintre dels diferents dispositius del territori.
Els valors que guien el Servei de Geriatria són:

 • L’atenció centrada en el pacient
 • La presa de decisions compartida
 • El seguiment al llarg del procés vital
 • La priorització de problemes de salut d’una manera congruent amb els valors i preferències dels pacients.

El servei està format per un equip multidisciplinari.

Compta amb unitats assistencials basades en les necessitats dels pacients:

 •     Hospitalització d’aguts a l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH)
 •     Suport a Urgències
 •     Hospitalització d’atenció intermèdia a  Hospital d’Atenció Intermèdia-HSH
 •     Atenció ambulatòria a les consultes externes dels equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA), Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet (HSH), hospitals de dia (mèdic i d’atenció intermèdia)
 •     Atenció residencial.

El servei treballa coordinat amb l’atenció primària de salut del territori i segons les necessitats,  amb atenció a pacients de la Regió Metropolitana Sud (rehabilitació d’Ictus i pacients tributaris d’atenció pal·liativa amb necessitats especials (derivacions PADES de LH Sud)

L’eina clau de treball és la valoració geriàtrica integral (VGI).

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Cap de servei

Direcció d’Atenció Intermèdia.

 • Benito Jesus Fontecha Gomez

  direcció sociosanitari

  director/a mèdic hssh

Membres
 • Carmen Ferrer Ferrer

  geriatria hsjd

  metge/ssa especialista

 • Maria Mercedes Fernandez Lopez

  geriatria hssh

  metge/ssa especialista

 • Wendy Carolina Fuentes Ramos

  geriatria hsjd

  metge/ssa especialista

 • Alicia Cambra Lopez

  geriatria hssh

  metge/ssa especialista

 • Marie Christine Mayra Josephine Pereira

  geriatria hssh

  metge/ssa especialista

 • Marina Isabel De Lourdes Ugarte

  geriatria hssh

  metge/ssa especialista

Representants d’altres CSS/Primària del territori: Charo Casas Floriano (Direcció Cl Guadalupe) i Jesús Vaquero Cruzado (Germanes Hospitalàries) i Javier Santolaria.

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 01.01.2024

Unitats i prestacions

Línies:

 • Atenció geriàtrica. Aguda Hospitalització / Rehabilitació i cures.
 • Atenció a les demències. Diagnòstic, tractament i abordatge dels trastorns de conducta i educació a familiars.
 • Atenció pal·liativa. Suport. Ajust. Control de símptomes. Atenció al final de la vida.
 • Atenció d’urgències. VGI exprés per ajudar en la classificació de pacientsm

Sessions territorials per valorar el pacient crònic complex (PCC) i la malaltia crònica avançada (MACA)

Sessions amb la xarxa d’infermeria clínica. Valoracions de les propostes de pacients PCC/MACA

Coordinació amb la gestió de casos del territori

Coordinació amb l’atenció intermèdia del territori

Participació en comitès i comissions de forma transversal (oncologia-pal·liatius, uro-oncologia, onco-hematologia farmàcia, infeccions, mortalitat…)

Formació: sessions territorials (mensuals)

Unitat docent multiprofessional (Formació de metges i infermeres especialistes).

Avaluació de:

 • L’índex de fragilitat en pacients oncològics
  • Ginecologia
  •  Urologia
 • L’índex de fragilitat en cirurgia vascular

Hospitals de dia:

 • Tècniques (-centesis)
 • Perfusions de ferro, furosemida…
 • Rotació d’opioides
 • Bombes de perfusió subcutània (sc) contínua
 • Transfusions
 • Avaluació / intervenció als serveis d’urgències
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Malalties i procediments

 • Informació

  • Atenció a les transicions
  • Polifarmàcia – Prescripció adequada
  • Delírium
  • Portadors de gèrmens multiresistents
  • Avaluació de fragilitat avançada, índex de fragilitat i implantació NECPAL 4.0
  • Adequació de l’Esforç Terapèutic.
  • Abordatge de les sol·licituds de ajuda a morir dins del servei.
  • Avaluació i abordatge de les síndromes geriàtriques.
  • Avaluació de la fragilitat, específicament en pacients urològics i vasculars.
  • Estudi TeCuide. Seguiment telemàtic de familiars / pacients amb demència.
  • Estudi Imagine en col·laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili. Entrevista motivacional en pacients amb ictus.
  • Models de finançament en l’entorn sociosanitari.
  • Malaltia tromboembòlica en pacients oncològics i fràgils.
  • Participació en el grup CR3RG (Catalunya Central – Fundació Fores).
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Investigació

Les principals línies d’investigació actives són:

 • Avaluació de la fragilitat, específicament en pacients urològics i vasculars.
 • Estudi TeCuide. Seguiment telemàtic de familiars / pacients amb demència.
 • Estudi Imagine en col·laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili. Entrevista motivacional en pacients amb ictus.
 • Models de finançament en l’entorn sociosanitari.
 • Malaltia tromboembòlica en pacients oncològics i fràgils.
 • Participació en el grup CR3RG (Catalunya Central – Fundació Fores).
 • Data d'actualització: 01.01.2024

Docència

 • Formació de pregrau d’Infermeria i Medicina
 • Curs de Geriatria per a Infermeria i Auxiliars
 • Formació de metges interns residents (MIR) de Geriatria. Unitat docent multiprofessional (acreditada)
 • Rotació dels metges de Medicina Familiar i Comunitària
 • Rotació de metges estrangers / altres residents de Geriatria
 • Participació en sessions de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • Tutories d’alumnes del Màster de Cures Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i de la Universistat Autònoma Hospital de Sant Pau.
Formació continuada:

Sessions de servei:

 • Sessions de l’Àrea del Pacient Fràgil i de Pacient Crònic Complex (PCC) i Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA)
 • Sessions de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet

Participació en el Mestratge de Pal·liatius / Demències – Psicogeriatria

 • Data d'actualització: 01.01.2024

 • COMPARTIU