Geriatria

Presentació

La missió del Servei de Geriatria és vetllar per la salut de la gent gran al seu territori. Posa un èmfasi especial en:

 • L’envelliment saludable
 • La prevenció de la discapacitat
 • La minimització de la malaltia i el seu impacte
 • L’afavoriment de la reinserció precoç a la comunitat
 • L’acompanyament de pacients i les seves famílies en situacions de malaltia avançada i al final de la vida
 • La planificació de cures, contribuir a la identificació de pacients PCC-MACA i a la elaboració de plans individualitzats d’intervenció en complexitat).

La seva visió és atendre els malalts en situació de fragilitat des d’una òptica integral i integrada dintre dels diferents dispositius del territori.
Els valors que guien el Servei de Geriatria són:

 • L’atenció centrada en el pacient
 • La presa de decisions compartida
 • El seguiment al llarg del procés vital
 • La priorització de problemes de salut d’una manera congruent amb els valors i preferències dels pacients.

El servei està format per un equip multidisciplinari.

Compta amb unitats assistencials basades en les necessitats dels pacients:

 • Hospitalització d’aguts a l’Hospital de Sant Joan Despí (HSJD) i l’Hospital General de l’Hospitalet (HGH)
 • Suport a Urgències
 • Hospitalització d’atenció intermèdia a l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet (HSH).
 • Atenció ambulatòria a les consultes externes de l’HSJD, equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA), HSH, hospitals de dia.
 • Suport domiciliari a les àrees bàsiques de salut del Nord
 • Atenció residencial: Residència Francisco Padilla i Residència Collblanc.

El servei treballa coordinat amb l’atenció primària de salut.
Les eines clau de treball son la valoració geriàtrica integral, el coneixement dels valors i preferències dels pacients i els seus familiars, el treball multidisciplinar i la presa de decisions compartides

 • Data d'actualització: 29/05/2020

Cap de servei

 • Benito Jesus Fontecha Gomez

  direcció sociosanitari

  director/a mèdic hssh

Membres
 • Carmen Ferrer Ferrer

  geriatria hsjd

  metge/ssa especialista

 • Maria Mercedes Fernandez Lopez

  geriatria hsjd

  metge/ssa especialista

En aquest apartat apareixen els professionals del Consorci Sanitari Integral que han autoritzat mostrar les seves dades personals.

 • Data d'actualització: 29/05/2020

Unitats i prestacions

 • Línies:
  • Atenció geriàtrica. Aguda / Rehabilitació
  • Atenció de demències. Diagnòstic, tractament i abordatge dels trastorns de conducta
  • Atenció pal·liativa. Suport. Ajust. Control de símptomes
  • Atenció d’urgències. VGI exprés per ajudar en la classificació de pacients.
  • Atenció Subaguda.
  • Ortogeriatria: en la fase aguda i de convalescència-RHB dels pacients.
  • RHB intensiva del Ictus.

 

 • Sessions territorials per valorar el pacient crònic complex (PCC) i la malaltia crònica avançada (MACA)
 • Sessions amb la xarxa d’infermeria clínica. Valoracions de les propostes de pacients PCC/MACA
 • Coordinació amb la gestió de casos del territori
 • Coordinació amb l’atenció intermèdia del territori
 • Participació en comitès i comissions de forma transversal (oncologia-pal·liatius, uro-oncologia, onco-hematologia farmàcia, infeccions, mortalitat…)
 • Formació: sessions territorials (mensuals)
 • Unitat docent multiprofessional
 • Avaluació de:
  • L’índex de fragilitat en pacients oncològics
   • Ginecologia
   • Urologia
  • L’índex de fragilitat en cirurgia vascular

 

Hospitals de dia:

 • Tècniques (-centesis)
 • Perfusions de ferro, furosemida…
 • Rotació d’opioides
 • Bombes de perfusió subcutània (sc) contínua
 • Transfusions
 • Avaluació / intervenció als serveis d’urgències
 • Data d'actualització: 29/05/2020

Malalties i procediments

 • Informació

  • Atenció a les transicions
  • Polifarmàcia – Prescripció adequada
  • Delírium
  • Portadors de gèrmens multiresistents
  • Avaluació de fragilitat avançada, índex de fragilitat i implantació NECPAL 4.0
  • Adequació de l’Esforç Terapèutic.
  • Abordatge de les sol·licituds de ajuda a morir dins del servei.
  • Avaluació i abordatge de les síndromes geriàtriques.
  • Avaluació de la fragilitat, específicament en pacients urològics i vasculars.
  • Estudi TeCuide. Seguiment telemàtic de familiars / pacients amb demència.
  • Estudi Imagine en col·laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili. Entrevista motivacional en pacients amb ictus.
  • Models de finançament en l’entorn sociosanitari.
  • Malaltia tromboembòlica en pacients oncològics i fràgils.
  • Participació en el grup CR3RG (Catalunya Central – Fundació Fores).
 • Data d'actualització: 29/05/2020

Investigació

Les principals línies d’investigació actives són:

 • Avaluació de la fragilitat, específicament en pacients urològics i vasculars.
 • Estudi TeCuide. Seguiment telemàtic de familiars / pacients amb demència.
 • Estudi Imagine en col·laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili. Entrevista motivacional en pacients amb ictus.
 • Models de finançament en l’entorn sociosanitari.
 • Malaltia tromboembòlica en pacients oncològics i fràgils.
 • Participació en el grup CR3RG (Catalunya Central – Fundació Fores).
 • Data d'actualització: 29/05/2020

Docència

 • Formació de pregrau d’Infermeria i Medicina
 • Curs de Geriatria per a Infermeria i Auxiliars
 • Formació de metges interns residents (MIR) de Geriatria. Unitat docent multiprofessional (pendent d’acreditació)
 • Rotació dels metges de Medicina Familiar i Comunitària
 • Rotació de metges estrangers / altres residents de Geriatria
 • Participació en sessions de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
 • Tutories d’alumnes del Màster de Cures Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
Formació continuada:
 • Sessions de servei:
  • Sessions de l’Àrea del Pacient Fràgil i de Pacient Crònic Complex (PCC) i Model d’Atenció a la Cronicitat Avançada (MACA)
  • Sessions de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital General de l’Hospitalet
 • Participació en el Mestratge de Pal·liatius / Demències – Psicogeriatria
 • Data d'actualització: 29/05/2020

 • COMPARTIU