EL POSTPART I EL NADÓ

Quan marxem a casa?

Si el part ha anat bé i el nadó es troba bé i, si cap dels dos necessita un control més estricte de l’habitual, podran marxar a casa a partir de les 24 hores del part amb una cita prèvia programada a l’Hospital 24-72 hores després de marxar. En aquesta visita es durà a terme un altre control neonatal i es durà a terme l’anomenada prova del taló del nadó. Es tracta d’una prova dins del Programa de cribratge neonatal de Catalunya, que té els objectius de detectar, diagnosticar i tractar precoçment algunes malalties.

 

Si el part ha sigut per cesària, i tant la mare i el nadó estan bé, sense necessitar un control més estricte de l’habitual, podran marxar a casa a partir de les 48 hores. En aquest cas, el nadó marxarà a casa amb la prova del taló feta.

Per què pots ser necessari un control més estricte de que és l’habitual?

En el cas de la mare:

 • Si presenta alguna malaltia o complicació prèvia a l’embaràs, durant l’embaràs i després del part.

En el cas del nadó:

 • Si presenta alguna malaltia o complicació.
 • Si la orina i la deposició no han sigut correctes abans de les 24 hores.
 • Si l’alletament no és correcte.

A l’alta hospitalària, els professionals vetllaran per donar-vos tota la informació, el suport i l’acompanyament que necessiteu per continuar el procés de salut una vegada fora del hospital.

Què cal per marxar d’alta?
 • La informació i la confirmació del ginecòleg responsable de que la mare pot marxar, 24 hores abans de l’alta.
 • Que la infermera o llevadora tingui certesa que la mare sap com cuidar al nadó i a sí mateixa a partir d’aquell moment.
Què cal fer després de la confirmació d’alta?
 • Comunicar la informació d’alta prevista a la família o acompanyats i com coordinar el sistema de transport adequat.
Quins documents es faciliten el dia de l’alta?
 • Informe d’alta (del ginecòleg o llevadora per a la dona, i del pediatre per al nadó).
 • Recepta electrònica.
 • Tríptics de recomanacions: Guia de cures de la mare i el nadó i Grup de suport per la lactància materna.
 • Programació de cites: Cita de l’ASSIR per a la mare amb la llevadora i cita per les consultes externes per el nadó, si cal.
 • Carnet de Salut per al nadó i carnet de l’embarassada per a la mare.
 • Full provisional de la targeta sanitària (CIP) del nadó.
 • Per registrar al nadó: Full del Registre Civil (groc), full de certificació negativa i full d’estadística (rosa).
Què cal fer el dia d’alta?
 • La dona ha d’estar acompanyada.
 • Si la sortida és al matí, cal estar preparada abans de les 10.00 hores, si la sortida és a la tarda, cal estar-ho abans de les 16.00 hores. Si és a la nit, abans de les 19.00 hores. Això inclou:
 • Fer la higiene personal
 • Estar vestida i vestir al nadó
 • Tenir recollides les pertinences
Què passa si cal ajuda per marxar?
 • La família o acompanyats (sempre que sigui possible) estaran presents i ajudaran la dona en les necessitats que pugui tenir per poder marxar d’alta.
 • En el cas de no disposar de família o acompanyants, la dona rebrà tot el suport que necessiti per part del equip que l’ha estat cuidant.