EL PART

Control del dolor

Mètodes NO farmacològics

Durant la dilatació i, sempre que sigui possible, recomanem que la dona es mogui i esculli posicions que afavoreixin la gravetat i, per tant, el descens del fetus, amb ajuda de la pilota de Bobath, tamboret obstètric, balancí i matalàs. Es pot aplicar dutxa calenta, calor local amb saquets de llavors, massatges, aromateràpia i injeccions d’aigua estèril al Rombe de Michaelis. Tots aquests són mètodes que la llevadora t’ajudarà a aplicar per alleujar el dolor.

Mètodes farmacològics

  • Analgèsia peridural: és una tècnica que consisteix en introduir un catèter a l’esquena, pel qual anirà passant una medicació que ajudarà a disminuir el dolor durant tot el procés del part. Aquest catèter està connectat a una bomba de perfusió. És important signar un consentiment informat abans d’aplicar la tècnica per l’anestesiòleg, que també la informarà prèviament del procediment.
  • Òxid nitrós (Entonox): és una analgèsia per inhalació que consisteix en l’administració d’una barreja de gasos al 50% d’òxid nitrós i 50% d’oxigen. Proporciona alleujament ràpid del dolor, i indueix a la pacient a un estat de sedació conscient. No cal signar consentiment informat. La llevadora serà qui us ajudi i acompanyi per fer servir aquest mètode.