EL POSTPART I EL NADÓ

Prova de l’oïda

El que comunament es coneix com a prova de l’oïda és una prova per la detecció precoç de la hipoacúsia o sordesa, que és una deficiència deguda a la pèrdua o alteració de la funció del sistema auditiu.

La seva detecció precoç es fa mitjançant un cribratge neonatal, a través d’una prova que s’anomena potencials evocats auditius automatitzats. Aquesta prova detecta la pèrdua auditiva o la hipoacúsia moderada, intensa o profunda.

És una prova que es fa durant l’estada hospitalària i el seu resultat es notifica immediatament després de fer-la. La prova és molt senzilla i gens dolorosa per el nadó. És important que el nadó estigui dormint mentre es du a terme i en un espai el més tranquil i silenciós possible.

 

Què volen dir els resultats?

  • Si passa la prova: és molt poc probable que el nadó tingui una deficiència auditiva. És important seguir observant l’audició durant els primers anys.
  • Si no passa la prova: és essencial repetir la prova al voltant del primer mes de vida, per verificar els resultats, perquè hi han factors transitoris que dificulten la valoració correcta de l’audició durant els primers dies de vida. Concertarem una cita per repetir la prova a les Consultes Externes de l’Hospital General de l’Hospitalet.